Yaklaşık 2.4 milyar insan ciddi derecede gıda güvensizliğiyle karşı karşıya: İsrafa dur de

Küresel açlık, dünya nüfusunun yüzde 9’dan fazlasını etkiliyor. 2022’de yaklaşık 2.4 milyar insan veya küresel nüfusun yüzde 29.6’sı orta veya ciddi derecede gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kaldı.

FAO tarafından bu yıl yayımlanan “Dünya Gıda Güvenliği ve Beslenme Raporu”na göre, dünyada 783 milyon insan açlıkla mücadele ediyor. 3.1 milyar insan sağlıklı beslenemiyor.

ÜRETİM YÜZDE 50 ARTMALI

Dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri, 2050 yılına kadar yaklaşık 10 milyara ulaşması beklenen küresel nüfusun beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli gıdanın sağlanamama endişesidir. 2050 yılında, 2 milyar insanı daha beslemek için, gıda üretiminin küresel olarak yüzde 50 oranında artması gerekiyor. Bu artışı, sadece üretim tekniklerini iyileştirerek sağlana-mayacak. Yapılması gereken ilk iş, üretilen gıdanın kaybedil-meden tüketilmesini sağlamak olmalı.

Özellikle meyve, sebze ve tahıl en çok israf edilen gıda türleri. Gıda israfı aynı zamanda su, toprak, enerji, emek ve sermaye gibi kaynakların da israfı anlamına geliyor. Bu yönüyle iklim krizinin de nedenlerinden biri.

Yanlış tarım ve gıda politikaları, gelir dağılımı adaletinin bozulması, teknoloji ve altyapı yatırımlarının yetersizliği, bilinçsiz ve açgözlü tüketim alışkanlıkları gıda israfı ve kaybını artırmakta, “2030 Sıfır Açlık” hedefinden uzaklaşıl-masına neden olmakta.

Gıda kayıpları ile birlikte, gıdaları üretmek için su, gübre, tarım ilacı, tohum, enerji, emek gibi kaynaklar da heba oluyor. Gıda kaybı ve gıda israfı sorunu, boyutları ve yayılma alanının genişliği açısından değerlendirildiğinde bu durumun önlenmesi için bireysel ve tüzel kişiliklerin kolektif bir şekilde işbirliği yapması şart. Artık kaybedilecek zaman, israf edilecek gıda kalmadı.

ADİL TÜKETİM OLMALI

  • Gıda Mühendisleri Odası yeterli gıda üretimi ve israfın önüne geçmek için şu adımların yapılması gerektiğini vurguladı:
  • Doğru tarım ve gıda politikaları ile tüm gıda ürünleri ve yetiştirileceği bölgeler belirlenmeli.
  • Hasattan başlayarak lojistik, dağıtım, depolama ve üretim aşamalarında bilimin gerekleri yapılmalı.
  • Tüm gıda işletmelerinde gıda mühendisi istihdamı sağlanmalı.
  • Toplu tüketim yerlerinde ve otellerde israfın azaltılmasını sağlayacak tedbirler alınmalı.
  • Gıda bankacılığı, gıda güvenliği ilkelerine uygun şekilde geliştirilmeli.
  • Adil tüketim olanaklarını yaratacak politikalar izlenmeli.
  • Tarım ve hayvancılığa özendirici teşvik ve eğitimler yaygınlaştırılmalı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x